Transaktions Management – Uvildig Finansiel rådgivning

Gennemførelse af en transaktionsproces i forbindelse med køb af virksomhed/aktiviteter kræver styring, koordinering og opfølgning.

Core Advice har stor erfaring med at forestå transaktions management i forbindelse med køb af virksomhed/aktiviteter.

Core Advice besidder kompetencer, der kan sikre en effektiv købsproces gennem koordinering, løbende rapportering og gennemførelse af større transaktioner.

Uvildig finansiel rådgivning og andre ydelser

 • at samle/samarbejde med et hold af uvildige professionelle specialister til gennemførelse af due diligence indenfor juridisk, finansiel, optimering af selskabsstrukturer herunder skat og afgifter og teknisk gennemgang mm, udfordre og sparre med disse teams og sikre koordineringen af resultaterne fra de enkelte due diligence teams undersøgelser
 • at sikre at due diligence teamene har adgang til de nødvendige informationer, adgang til virksomheden/personale/ rådgivere mm
 • at sikre at due diligence processen forløber som planlagt, at nødvendigt materiale/personale er tilgængeligt, at tidsplaner overholdes, samt løbende/daglig statusrapportering til køber
 • at fremskaffe finansieringstilbud fra udvalgte finansieringsinstitutter sammenholdelse og evaluering af disse, samt forhandling med finansieringsinstitutterne
 • at forestå uvildig finansiel rådgivning til køber i forbindelse med forhandlinger
 • at udarbejde closing plan herunder beskrivelse af pengestrømme på closing
 • at assistere med at gennemgå og identificere yderligere indtjenings- og/eller effektiviseringsmuligheder

Forretningsområder

Core Advice leverer uvildig finansiel rådgivning, vi styrer, koordinerer, gennemfører og kvalitetssikrer projekter inden for følgende områder:

Køb af virksomhed

TRANSAKTIONS MANAGEMENT VED KØB AF VIRKSOMHED/AKTIVITETER – UVILDIG FINANSIEL RÅDGIVNING

Gennemførelse af en transaktionsproces i forbindelse med køb af virksomhed/aktiviteter kræver styring, koordinering og opfølgning.

Core Advice har stor erfaring med at forestå transaktions management i forbindelse med køb af virksomhed/aktiviteter.

Core Advice besidder kompetencer, der kan sikre en effektiv købsproces gennem koordinering, løbende rapportering og gennemførelse af større transaktioner.

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med Transaktions Management ved køb af virksomhed:

– Samle/samarbejde med et hold af uvildige professionelle specialister til gennemførelse af due diligence indenfor juridisk, finansiel, optimering af selskabsstrukturer herunder skat og afgifter og teknisk gennemgang mm, udfordre og sparre med disse teams og sikre koordineringen af resultaterne fra de enkelte due diligence teams undersøgelser

– Sikre at due diligence teamene har adgang til de nødvendige informationer, adgang til virksomheden/personale/ rådgivere mm

– Sikre at due diligence processen forløber som planlagt, at nødvendigt materiale/personale er tilgængeligt, at tidsplaner overholdes, samt løbende/daglig statusrapportering til køber

– Fremskaffe finansieringstilbud fra udvalgte finansieringsinstitutter sammenholdelse og evaluering af disse, samt forhandling med finansieringsinstitutterne

– Forestå uvildig finansiel rådgivning til køber i forbindelse med forhandlinger

– Udarbejde closing plan herunder beskrivelse af pengestrømme på closing

– Assistere med at gennemgå og identificere yderligere indtjenings- og/eller effektiviseringsmuligheder

Salg af virksomhed

TRANSAKTIONS MANAGEMENT VED KØB AF VIRKSOMHED/AKTIVITETER – UVILDIG FINANSIEL RÅDGIVNING

Står du/I overfor at skulle afhænde virksomheden?

Hvis du/I ønsker at afhænde virksomheden, er det vigtigt at få planlagt og gennemført dette, uden at det går ud over hverken egen økonomi eller virksomhedens finansielle stilling og fremtidige indtjeningsmuligheder.

Planlægning af virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte af virksomhed

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte af virksomhed er det vigtigt at planlægge dette i god tid inden overdragelsen.

I forbindelse med planlægningen er der ligeledes vigtigt, at beslutte hvorvidt virksomheden ønskes overdraget til en ekstern køber eller om børn eller nærmeste familie skal overtage ledelsen og ejerskabet af virksomheden.

Forberedelse

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at gennemgå virksomheden nøje for at vurdere om alle områder fungerer tilfredsstillende og for at sikre, at der er fuld gennemsigtighed af hvor og hvordan indtjeningen genereres.

Herunder er det hensigtsmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af de enkelte forretningsområder/produkter for at sikre, at der realiseres den forventede indtjening for de enkelte områder/produkter.

I forbindelse med ekstern overdragelse er det vigtigt, at sikre at alle finansielle oplysninger er korrekte og veldokumenterede samt, at budgetter og budgetopfølgning understøtter virksomhedens reelle drift. Hvis de finansielle oplysninger i en due diligence er korrekte, og ikke kan betvivles vil der oftest kunne opnås en bedre prissætning samtidig med, at samarbejdet og troværdigheden i forbindelse med gennemførelsen af overdragelsen vil være væsentlig lettere.

I forbindelse med generationsskifte/familieoverdragelser af en virksomhed bør det vurderes at foretage en gradvis overdragelse, hvor du/I i løbet af en årrække skridt for skridt overdrager ledelsesansvar og lærer den kommende ejer op, mens du/I gradvist overdrager virksomheden til den/de nye, kommende ejere.

Salgsproces

Ved en salgsproces til en ekstern køber, bør der udarbejdes et Information Memorandum, der beskriver virksomheden dens produkter, aftaler, medarbejdere, økonomiske oplysninger budgetter mm. Disse informationer danner grundlag for den kommende købers due diligence og endelige fastsættelse af prisen for virksomheden. Det er også for generationsskifte/familieoverdragelser en god ide at udarbejde dog et mindre omfattende Information Memorandum for at undgå eventuelle efterfølgende misforståelser.

Gennemførelse af salg

Ved overdragelsen skal der udarbejdes overdragelsesbalance, -aftale m.m. der sikre, at overdragelsen sker som planlagt.

Core Advice leverer uvildig finansiel rådgivning og har stor erfaring med at hjælpe med at sikre, at de finansielle oplysninger og præsentationen af disse er korrekte, samt at alle oplysninger kan modstå selv den mest kritiske due diligence. Herved opnås oftest den bedste pris for virksomheden, samtidig med at eventuelle efterfølgende tvister undgås.

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med transaktions management ved salg af virksomhed:

 • Finansiel due diligence, due diligence rapporter
 • Optimering struktur
 • Værdiansættelse
 • Kvalitetssikring økonomiske informationer inden salg, dokumentation til Datarum
 • Udarbejdelse af økonomiske informationer til Information Memorandum
 • Assistance ved slagsproces, besvarelse af spørgsmål m.m.

Turn around

Er der behov for, at din virksomhed får redefineret sit forretningsgrundlag eller sine processer, kan vi hjælpe jer med opgaven. Vi kan hjælpe jer med at identificere og analysere årsagerne til krisen, dennes omfang og konsekvenser, og efterfølgende kan vi komme med et bud på, hvordan I kan få virksomheden ud af krisen.

Udviklingen og kravene til virksomhederne til at følge med og at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår for at overleve kan stille krav store forandringer i virksomhederne. Derfor kan en restrukturering være en fornuftig beslutning selv for virksomheder, der har klaret sig igennem tidligere kriser, for at sikre forretningen på længere sigt.

Core Advice kan styre og koordinere projekter vedrørende turn around og restrukturering af virksomheden, hjælpe med at skaffe kapital til at stabilisere den finansielle situation og sikre den fremtidige indtjening.

Core Advice i kan yde akut krisehåndtering og assistere ledelsen ved procesoptimering og økonomistyring. Vi kan desuden agere rådgiver i spørgsmålet om rekonstruktion, og gennemføre frasalg af tabsgivende aktiviteter. Når den umiddelbare krise er afværget, kan vi hjælpe med at vurdere virksomhedens fremtidige økonomiske muligheder og hjælpe med at udarbejde en plan, der sikrer virksomhedens fremtidige udvikling og indtjening.

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med turn around:

 • Identifikation af udfordringer og indtjeningsmuligheder
 • Optimering af drift
 • Optimering af struktur og organisation m.m.
 • Styret frasalg af dele eller hele forretningsområder
 • Likviditetsstyring
 • Udarbejdelse af relevant ledelsesrapportering
 • Styring af bankaftale
 • Kvalitetssikring og rapportering til banker
 • Styring af regnskabsafslutningsproces, klargøring til revisor og kommunikation med revisor

Generationsskifte

Står du/I overfor at skulle afhænde virksomheden?

Hvis du/I ønsker at afhænde virksomheden, er det vigtigt at få planlagt og gennemført dette, uden at det går ud over hverken egen økonomi eller virksomhedens finansielle stilling og fremtidige indtjeningsmuligheder.

Planlægning af virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte af virksomhed

I forbindelse med generationsskifte af virksomhed er det vigtigt at planlægge dette i god tid inden overdragelsen.

I forbindelse med planlægningen er der ligeledes vigtigt, at beslutte hvorvidt virksomheden ønskes overdraget til en ekstern køber eller om børn eller nærmeste familie skal overtage ledelsen og ejerskabet af virksomheden.

Forberedelse

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at gennemgå virksomheden nøje for at vurdere om alle områder fungerer tilfredsstillende og for at sikre, at der er fuld gennemsigtighed af hvor og hvordan indtjeningen genereres.

Herunder er det hensigtsmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af de enkelte forretningsområder/produkter for at sikre, at der realiseres den forventede indtjening for de enkelte områder/produkter.

I forbindelse med ekstern overdragelse er det vigtigt, at sikre at alle finansielle oplysninger er korrekte og veldokumenterede samt, at budgetter og budgetopfølgning understøtter virksomhedens reelle drift. Hvis de finansielle oplysninger i en due diligence er korrekte og ikke kan betvivles vil der oftest kunne opnås en bedre prissætning samtidig med, at samarbejdet og troværdigheden i forbindelse med gennemførelsen af overdragelsen vil være væsentlig lettere.

I forbindelse med generationsskifte/familieoverdragelser af en virksomhed bør det vurderes at foretage en gradvis overdragelse, hvor du/I i løbet af en årrække skridt for skridt overdrager ledelsesansvar og lærer den kommende ejer op, mens du/I gradvist overdrager virksomheden til den/de nye, kommende ejere.

Salgsproces

Ved en salgsproces til en ekstern køber, bør der udarbejdes et Information Memorandum, der beskriver virksomheden dens produkter, aftaler, medarbejdere, økonomiske oplysninger budgetter mm. Disse informationer danner grundlag for den kommende købers due diligence og endelige fastsættelse af prisen for virksomheden. Det er også for generationsskifte/familieoverdragelser en god ide at udarbejde dog et mindre omfattende Information Memorandum for at undgå eventuelle efterfølgende misforståelser.

Gennemførelse af salg

Ved overdragelsen skal der udarbejdes overdragelsesbalance, -aftale m.m. der sikre, at overdragelsen sker som planlagt.

Core Advice leverer uvildig finansiel rådgivning og har stor erfaring med at hjælpe med at sikre, at de finansielle oplysninger og præsentationen af disse er korrekte, samt at alle oplysninger kan modstå selv den mest kritiske due diligence. Herved opnås oftest den bedste pris for virksomheden, samtidig med at eventuelle efterfølgende tvister undgås.

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med transaktions management ved generationsskifte:

 • Gennemgang og oplæg til generationsskifte plan
 • Kvalitetssikring og tilretning af finansielle informationer
 • Etablering af optimal struktur
 • Udarbejdelse af Information Memorandum
 • Udarbejdelse af teaser
 • Gennemførelse af salgs/overdragelses proces

Rekonstruktion og konkurs

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med rekonstruktion og konkurs:

 • Gennemgang og identifikation af økonomiske muligheder
 • Værdiansættelse af aktiver og aktiviteter
 • Optimering af salg af aktiver og aktiviteter
 • Likviditetsstyring
 • Identifikation af omstødelige dispositioner
 • Panthaverregnskabe

Finansiel dokumentation til brug for retssager m.m.

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af finansiel dokumentation til brug for retssager m.m.

 • Identifikation af bedrageri og omstødelige transaktioner
 • Formueopgørelser
 • Værdiansættelse
 • Kvalitetssikring og vurdering af økonomiske informationer til sager/voldgiftssager

Bestyrelsesarbejde

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med bestyrelsesarbejde:

 • Bestyrelsesmedlem
 • Assistance, der sikrer relevante informationer i bestyrelsesmateriale
 • Kvalitetssikring og efterprøvning af bestyrelsesinformationer
 • Vurdering af bestyrelsen arbejde, årshjul for bestyrelsens arbejde
 • Kommunikation med offentlige myndigheder
 • Revisionskomite oprettelse og deltagelse

Kvalitetssikring af økonomiske og finalsielle informationer

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med kvalitetssikring af økonomiske og finansielle informationer

 • Kvalitetssikring af årsrapporter
 • Optimering informationsværdi interne rapporter, herunder synliggørelse af indtjening per område etc.
 • Drifts-/likviditetsbudgetter
 • Optimering likviditetsstyring

Interim assistance og projektstyring

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med interim assistance og projektstyring:

 • Projektstyring/-ansvarlig
 • Indtjenings- og profitanalyser
 • Interim
  • CEO niveau
  • CFO niveau
  • Financial Manager niveau
  • Project Manager niveau
  • Controller niveau

Klar til revision

Uvildig finansiel rådgivning i forbindelse med klargøring af dokumantation til revisionen:
Skær mest muligt af revisionshonoraret

 • Klargøring af materiale til revisor
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Fusions-/spaltningsbalance
 • Ændring af regnskabspraksis m.m.

Der hvor det er relevant, og gavner vores kunders forretning, inddrager Core Advice sit netværk til løsningen af dele af ovennævnte opgaver – naturligvis altid efter aftale med kunden og med Core Advice som ansvarlig for kvaliteten og gennemførelsen af opgaven.

Bogføring up-to-date

Halter bogholderiet bagefter

 • Optimering af procedurer
 • Opdatering af bogholderi
 • Afstemning og dokumentation
 • Opdateret perioderapportering

Selskabsadministration

Selskabsadministration kan være en god løsning for virksomheder med særlige udfordringer. Har din virksomhed brug for hjælp til at styre uden om økonomiske problemer, operationelle eller ledelsesmæssige udfordringer, kan vi træde til og lette byrden ved de administrative processer.

Effektiv selskabsadministration kan finde nye løsninger og frigøre aktiver/ressourcer i virksomheden. Hos Core Advice har vi flere års erfaring med finansiel administration i det private erhvervsliv, og hvad enten din virksomhed har brug for hjælp til at sikre stabilitet og vækst efter en krise, eller om du ønsker at optimere processerne og frigøre aktiver/ressourcer til nye investeringer, kan virksomheden have gavn af en ekstern administrator.

Vi kan tilbyde at tage os af følgende:

 • Økonomistyring
 • Procesbeskrivelse
 • Procesoptimering
 • Bestyrelsesarbejde
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Projektledelse
 • Bindeled til medinvestorer, revisor og advokat

Da ikke to virksomheder er ens, sørger vi naturligvis for at skræddersy vores løsninger, så det kan implementeres både på ledelsesmæssigt og operationelt niveau i virksomheden.

Få frigjort nyt potentiale

Når vi udfører selskabsadministration for en virksomhed, vil vi sørge for at gennemgå budgetter, regnskaber og forretningsgange, og gennem en analyse og vurdering af virksomhedens økonomi.
Vi sørger ikke blot for at lette den administrative byrde for virksomheden, men fokuserer samtidig på at optimere arbejdsprocesser for at øge produktiviteten, sikre konkurrenceevnen og minimere splid af ressourcer. Vores mål er at sikre sammenhængskraften i virksomheden og frigøre skjult potentiale, samtidig med at gøre administrationen mere smidig og effektiv.

Core Advice leverer langtidsholdbare løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomhed. Vi arbejder med gennemsigtige opgaveløsninger, og tror på det langsigtede samarbejde, hvor virksomhederne får de løsninger, der er brug for.

Rådgivning

Core Advice styrer, koordinerer og kvalitetssikrer projekter inden for en række specialiserede økonomiske felter:

Corporate Finance

 • Salg af virksomhed
 • Køb af virksomhed, due diligence
 • Kapitalfremskaffelse
 • Salgsmodning, værdiudvikling, generationsskifte
 • Værdiansættelse
 • Restrukturering af virksomheder

EuroSox m.v.

 • Procesbeskrivelse
 • Procesoptimering
 • Identificering og minimering af risici

Økonomistyring

 • Ledelsesrapportering
 • Drifts- og likviditetsbudgettering
 • Regnskabsmæssige problemstillinger
 • IFRS/Årsregnskabsloven
 • Interim finansiel management

Revisionskomiteer

 • Etablering af revisionskomiteer
 • Deltagelse i revisionskomiteer og bestyrelsesarbejde

Prospekter

 • Finansielle oplysninger til børs- og andre prospekter
 • Budgetter
 • Projektledelse
 • Tilbud

Anden finansiel rådgivning

Core Advice har desuden et tæt samarbejde med en række konsulenter med speciale inden for følgende områder:

 • Anden finansiel rådgivning
 • Moms og afgifter
 • Udvikling, optimering og kvalitetssikring af Excel-modeller
 • Højniveau undervisning i Excel
  • Human Resources
  • Medarbejderobligationer
  • Flexlønpakker
  • Talent Management
  • Performance Management
 • Restrukturering af virksomheder

Der hvor det er relevant og gavner vores kunders forretning, inddrager Core Advice vores netværk til løsningen af ovennævnte opgaver – naturligvis altid efter aftale med kunden.

Core Advice på TV

Tusindvis af danske aktionærer tabte milliarder, da deres banker krakkede – uden at revisorerne slog alarm. DR Dokumentar afdækker, hvordan revisorerne blåstemplede regnskaberne på trods af åbenlyse advarsler.

Core Advice hjalp den 27. januar 2014 kl. 20:40 DR med at gennemgå og vurdere kreditgivningen og revisorernes rolle i Tønder Bank og EBH Bank.