Rekonstruktion af virksomhed

Alle virksomheder kan få problemer og opleve krisesituationer, hvor virksomheden er dybt påvirket og måske direkte truet af operationelle, finansielle eller ledelsesmæssige udfordringer.

Hvis din virksomhed er i krise, vil en restrukturering af enten interne processer eller virksomheden som helhed være en løsning, der kan bringe virksomheden sikkert igennem. Det pres, som ledelsen bliver udsat for på grund af krisen, kan blive så stort, at I mister overblikket og ikke bliver i stand til at vurdere problemets omfang i tilstrækkelig grad, hvilket igen kan være med til at forværre den kritiske situation.

Uvildig krisehjælp

Hos Core Advice har vi indgående og mangeårig erfaring med at vurdere og løse kritiske finansielle problemer i virksomheder. Vores konsulenter kan derfor træde til og hjælpe jeres virksomhed ved at minutiøst at gennemgå regnskaber, budgetter og processer for at finde frem til uregelmæssigheder og påpege, præcis hvor problemerne er opstået, og hvad der kan gøres for at afhjælpe den nuværende krise og gøre virksomheden økonomisk bæredygtig igen. Vi hjælper jer med at få et overblik over problemets omfang, og kan fungere som en uvildig rådgiver, der kan assistere jer ved de ledelsesmæssige udfordringer, når virksomheden skal reddes.

Restrukturering og sundhedstjek

Er der behov for, at din virksomhed får redefineret sit forretningsgrundlag eller sine processer, kan vi hjælpe jer med opgaven. Vi kan hjælpe jer med at identificere og analysere årsagerne til krisen, deres omfang og konsekvenser, og efterfølgende kan vi komme med et bud på, hvordan I kan få virksomheden ud af krisen.

De seneste år har budt på en hård opbremsning i oven på en årrække med økonomisk vækst, og for mange virksomheder har det været nødvendigt at tilpasse sig de ændrede markedsvilkår for at overleve. Derfor kan en restrukturering være en fornuftig beslutning selv for virksomheder, der har klaret sig igennem krisen, for at sikre forretningen på længere sigt. Core Advice kan hjælpe jer ved at afdække:

  • Forretningsgange
  • Interne processer
  • Ledelsesrapportering
  • Eventuel regnskabsmanipulation

Vi kan styre og koordinere projekter vedrørende turnaround og restrukturering af virksomheden ved at skaffe hurtig kapital til at stabilisere den finansielle situation, udvikle en genoprejsningsplan og sikre fremtidig bæredygtighed.

Vi kan yde akut krisehåndtering og assistere ledelsen ved procesoptimering og økonomistyring. Vi kan desuden agere rådgiver i spørgsmålet om rekonstruktion, og gennemføre frasalg af tabsgivende aktiviteter. Når den umiddelbare krise er afværget, kan vi hjælpe jer med at vurdere virksomhedens fremtidige økonomiske bæredygtighed og hjælpe jer med at lægge en plan for, hvordan I fremover sikrer virksomhedens vækst og finansielle stabilitet.

Core Advice på TV

Tusindvis af danske aktionærer tabte milliarder, da deres banker krakkede – uden at revisorerne slog alarm. DR Dokumentar afdækker, hvordan revisorerne blåstemplede regnskaberne på trods af åbenlyse advarsler.

Core Advice hjalp den 27. januar 2014 kl. 20:40 DR med at gennemgå og vurdere kreditgivningen og revisorernes rolle i Tønder Bank og EBH Bank.