VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE HERUNDER GENERATIONSSKIFTE AF VIRKSOMHED

Står du/I overfor at skulle afhænde virksomheden?

Hvis du/I ønsker at afhænde virksomheden, er det vigtigt at få planlagt og gennemført dette, uden at det går ud over hverken egen økonomi eller virksomhedens finansielle stilling og fremtidige indtjeningsmuligheder.

Planlægning af virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte af virksomhed

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte af virksomhed er det vigtigt at planlægge dette i god tid inden den planlagte overdragelse.

I forbindelse med planlægningen er der ligeledes vigtigt at beslutte, hvorvidt virksomheden ønskes overdraget til en ekstern køber eller om børn eller nærmeste familie skal overtage ledelsen og ejerskabet af virksomheden.

Forberedelse

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at gennemgå virksomheden nøje for at vurdere om alle områder fungerer tilfredsstillende og for at sikre, at der er fuld gennemsigtighed af hvor og hvordan indtjeningen genereres.

Herunder er det hensigtsmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af de enkelte forretningsområder/produkter for at sikre, at der realiseres den forventede indtjening for de enkelte områder/produkter.

I forbindelse med ekstern overdragelse er det vigtigt, at sikre at alle finansielle oplysninger er korrekte og veldokumenterede samt, at budgetter og budgetopfølgning understøtter virksomhedens reelle drift. Hvis de finansielle oplysninger i en due diligence er korrekte og ikke kan betvivles vil der oftest kunne opnås en bedre prissætning samtidig med, at samarbejdet og troværdigheden i forbindelse med gennemførelsen af overdragelsen vil være væsentlig lettere.

I forbindelse med generationsskifte/familieoverdragelser af en virksomhed bør det vurderes at foretage en gradvis overdragelse, hvor du/I i løbet af en årrække skridt for skridt overdrager ledelsesansvar og lærer den kommende ejer op, mens du/I gradvist overdrager virksomheden til den/de nye, kommende ejere.

Salgsproces

Ved en salgsproces til en ekstern køber, bør der udarbejdes et Information Memorandum, der beskriver virksomheden dens produkter, aftaler, medarbejdere, økonomiske oplysninger budgetter mm. Disse informationer danner grundlag for den kommende købers due diligence og endelige fastsættelse af prisen for virksomheden. Det er også for generationsskifte/familieoverdragelser en god ide at udarbejde dog et mindre omfattende Information Memorandum for at sikre eventuelle efterfølgende misforståelser.

Overdragelse

Ved overdragelsen skal der udarbejdes overdragelsesbalance, -aftale m.m. der sikre, at overdragelsen sker som planlagt.

Core Advice leverer uvildig finansiel rådgivning og har stor erfaring med at hjælpe med at sikre, at de finansielle oplysninger og præsentationen af disse er korrekte, samt at alle oplysninger kan modstå selv den mest kritiske due diligence. Herved opnås oftest den bedste pris for virksomheden, samtidig med at eventuelle efterfølgende tvister undgås.

Core Advice på TV

Tusindvis af danske aktionærer tabte milliarder, da deres banker krakkede – uden at revisorerne slog alarm. DR Dokumentar afdækker, hvordan revisorerne blåstemplede regnskaberne på trods af åbenlyse advarsler.

Core Advice hjalp den 27. januar 2014 kl. 20:40 DR med at gennemgå og vurdere kreditgivningen og revisorernes rolle i Tønder Bank og EBH Bank.